Ankarada Bilişim Suçları

Facebook Suçları

Siber suç nedir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin suç niteliğinde olması için ceza yasasında düzenlenmiş olması zorunludur. Yasada düzenlenmemiş olan bir eylemden dolayı insanlar cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, hak sahibi kişilerin izni olmaksızın alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunmak yasada bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları akıllı televizyon vasıtasıyla işlenir. Bilgi için tıklayınız Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin takip edilmesi çok zordur. Bu sebeple suç işleyenlerin bu konuda deneyimli polis aracılığıyla tespit edilmesi gerekir. Ankarada bilişim hukuku suçlarıyla mücadele için kurulmuş savcılık mevcuttur. Bunun sonucu olarak Ankara ilinde suç işleyenlere ulaşmak daha kısa zaman alır. Faillerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim avukatlarının etkisi çok fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat kovuşturmanın bu sürecinde arzu ettiğiniz sonucu almanızda oldukça fazla etkisi olur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Ankarada Bilişim Suçları”

Leave a Reply

Gravatar